อะคริลิค มิลหนา

 
อะคริลิคแบบมิลหนา หรืออะคริลิคแบบอย่างหนา

ความหนาของอะคริลิค
อะคริลิคความหนา 30 mm
อะคริลิคความหนา 40 mm
อะคริลิคความหนา 50 mm
อะคริลิคความหนา 60 mm


 Posted by at 06:19