ความหนา อะคริลิค

 
ความหนาของอะคริลิค

ความหนาของอะคริลิค
อะคริลิคความหนา 0.8 mm
อะคริลิคความหนา 1 mm
อะคริลิคความหนา 1.5 mm
อะคริลิคความหนา 2 mm
อะคริลิคความหนา 2.5 mm
อะคริลิคความหนา 2.8 mm
อะคริลิคความหนา 3 mm
อะคริลิคความหนา 4 mm
อะคริลิคความหนา 4.76 mm
อะคริลิคความหนา 5 mm
อะคริลิคความหนา 6 mm
อะคริลิคความหนา 8 mm
อะคริลิคความหนา 10 mm
อะคริลิคความหนา 12 mm
อะคริลิคความหนา 15 mm
อะคริลิคความหนา 18 mm
อะคริลิคความหนา 20 mm
อะคริลิคความหนา 25 mm


 Posted by at 06:05