ความหนาและขนาดอะคริลิค

 
ความหนาของอะคริลิค

ตัวอย่างอะคริลิคความหนา   0.8 – 25 mm 

อะคริลิคแบบมิลหนา

ตัวอย่างอะคริลิคแบบมิลหนา 30 – 60 mm

อะคริลิคหนา 80-100 mm

ตัวอย่างอะคริลิคหนา 80 mm
 ตัวอย่างอะคริลิคหนา 100 mm

ลิสต์รายการความหนาและขนาดของอะคริลิค
อะคริลิคความหนา 0.8 mm (ขนาดของอะคริลิค 0.8 mm 1×1ฟุต,2×3ฟุต,2×4ฟุต)
อะคริลิคความหนา 1 mm    (ขนาดของอะคริลิค 1 mm    1×1ฟุต,2×3ฟุต,2×4ฟุต)
อะคริลิคความหนา 1.5 mm (ขนาดของอะคริลิค 1.5 mm 3×6ฟุต,1×2เมตร,4×6ฟุต,5×5ฟุต)
อะคริลิคความหนา 2 mm    (ขนาดของอะคริลิค 2 mm    3×6ฟุต,1×2เมตร,4×6ฟุต,5×5ฟุต,4×8ฟุต,4×10ฟุต)
อะคริลิคความหนา 2.5 mm (ขนาดของอะคริลิค 2.5 mm 3×6ฟุต,1×2เมตร,4×6ฟุต,5×5ฟุต,4×8ฟุต,4×10ฟุต)
อะคริลิคความหนา 2.8 mm (ขนาดของอะคริลิค 2.8 mm 3×6ฟุต,1×2เมตร,4×6ฟุต,5×5ฟุต,4×8ฟุต,4×10ฟุต)
อะคริลิคความหนา 3 mm    (ขนาดของอะคริลิค 3 mm    3×6ฟุต,1×2เมตร,4×6ฟุต,5×5ฟุต,4×8ฟุต,4×10ฟุต) 
อะคริลิคความหนา 4 mm    (ขนาดของอะคริลิค 4 mm    3×6ฟุต,1×2เมตร,4×6ฟุต,5×5ฟุต,4×8ฟุต,4×10ฟุต)
อะคริลิคความหนา 4.76 mm(ขนาดของอะคริลิค 4.76 mm 3×6ฟุต,1×2เมตร,4×6ฟุต,5×5ฟุต,4×8ฟุต,4×10ฟุต)
อะคริลิคความหนา 5 mm   (ขนาดของอะคริลิค 5 mm     3×6ฟุต,1×2เมตร,4×6ฟุต,5×5ฟุต,4×8ฟุต,4×10ฟุต)
อะคริลิคความหนา 6 mm   (ขนาดของอะคริลิค 6 mm     3×6ฟุต,1×2เมตร,4×6ฟุต,5×5ฟุต,4×8ฟุต,4×10ฟุต)
อะคริลิคความหนา 8 mm   (ขนาดของอะคริลิค 8 mm     3×6ฟุต,1×2เมตร,4×6ฟุต,5×5ฟุต,4×8ฟุต,4×10ฟุต)
อะคริลิคความหนา 10 mm  (ขนาดของอะคริลิค 10 mm  3×6ฟุต,1×2เมตร,4×6ฟุต,5×5ฟุต,4×8ฟุต,4×10ฟุต)
อะคริลิคความหนา 12 mm  (ขนาดของอะคริลิค 12 mm 1×2เมตร,4×6ฟุต,4×8ฟุต)
อะคริลิคความหนา 15 mm  (ขนาดของอะคริลิค 15 mm 1×2เมตร,4×6ฟุต,4×8ฟุต)
อะคริลิคความหนา 18 mm
อะคริลิคความหนา 20 mm
อะคริลิคความหนา 25 mm
อะคริลิคความหนา 30 mm
อะคริลิคความหนา 40 mm
อะคริลิคความหนา 50 mm
อะคริลิคความหนา 60 mm
อะคริลิคความหนา 80 mm
อะคริลิคความหนา 100 mm

 


 Posted by at 06:28