อุโมงค์กระจกเทียบกับอุโมงค์อะคริลิค

 
อุโมงค์กระจกเปรียบเทียบกับอุโมงค์อะคริลิค

อุโมงค์กระจกเปรียบเทียบกับอุโมงค์อะคริลิคแสงสว่างส่องผ่านอะคริลิคได้ดีกว่า


 Posted by at 16:09