สูตรเคมี อะคริลิค

 
สูตรเคมีของพลาสติกอะคริลิคชนิดนี้คือ C5H8O2

สูตรทางเคมีของพลาสติกอะคริลิคชนิดนี้คือ C5H8O2


 Posted by at 15:02