รหัสสีแผ่นอะคริลิค

 
แผ่นอะคริลิค สีขาวฝ้า รหัส P-018 , สีขาวทึบ รหัส P-444P , สีขาวงาช้าง รหัส P-801 
แผ่นอะคริลิคสีขาวฝ้า  แผ่นอะคริลิคสีขาว ขาวทึบ ชาวขุ่น  แผ่นอะคริลิคสีงาช้าง
แผ่นอะคริลิค สีขาวป้ายไฟรหัส (P-432 ,P-433) , แผ่นอะคริลิค สีเหลืองครีม รหัส P-828 
แผ่นอะคริลิคสีขาวขุ่น สีขาวป้ายป้ายไฟ แผ่นอะคริลิค สีเหลืองครีม รหัส P-828
แผ่นอะคริลิค สีแดงใส รหัส P-102,สีแดงขุ่น รหัส P-115,สีแดงทึบ รหัส P-128,สีแดงทึบ รหัส P-136
แผ่นอะคริลิคแดงใส รหัส P-102 แผ่นอะคริลิคแดงขุ่น รหัส P-115 อะคริลิคสีแดงทึบ รหัส P-128 แผ่นอะคริลิคแดงทึบ รหัส P-136 (สีแดงมาตราฐาน)
แผ่นอะคริลิค สีดำ รหัส P-502  ,สีดำใส รหัส P-530 , สีดำใส รหัส P-531
แผ่นอะคริลิค สีดำทึบ รหัส P-502 แผ่นอะคริลิค สีดำใส รหัส P-530 , P-531
แผ่นอะคริลิค สีชาใส รหัส P-521  ,สีชาใส รหัส P-522 , สีชาใส รหัส P-523
แผ่นอะคริลิคสีชาใส หรัส P-521 , รหัส P-522 แผ่นอะคริลิคสีชา รหัส P-523
แผ่นอะคริลิค สีชมพู รหัส 100 ,สีชมพู รหัส P-158, แผ่นอะคริลิคสีเขียว พาสเทล รหัส P-841
แผ่นอะคริลิคสีชมพูเข้ม รหัส P-100 อะคริลิคสีเขียวพาสเทล รหัส P-841
แผ่นอะคริลิค สีน้ำเงิน รหัส P-322 , สีน้ำเงินน้ำทะเล รหัส P-324  ,สีน้ำเงินเข้ม รหัส P-327
แผ่นอะคริลิคสีน้ำเงิน รหัส P-322 แผ่นอะคริลิคสีน้ำเงินน้ำทะเล รหัส P-324 แผ่นอะคริลิคสีน้ำเงินเข้ม (สีน้ำเงิน มาตราฐาน) รหัส P-327
 
อะคริลิคสีม่วงอ่อน  P-137 อะคริลิคสีม่วงใส  P-373 อะคริลิคสีม่วง P-377
แผ่นอะคริลิคสีม่วงอ่อน รหัส P-137 แผ่นอะคริลิคสีม่วงใส รหัส P-373 แผ่นอะคริลิคสีม่วง รหัส P-377

แผ่นอะคริลิค สีสะท้อนแสง 


 Posted by at 13:16